Om Annas Affär

Om Annas Affär

Som konsumenter har vi möjlighet att påverka världen, så enkelt är det! Om alla ökade sina köp med en rättvis vara i månaden så skulle det märkas. Det påverkar producenterna som får mer att göra och det sätter också press på övriga aktörer på marknaden. Egentligen strävar en rättvis butik mot att inte behövas, men dit är det en bit.

I Annas Affär hoppas jag att du som bryr dig om hur saker produceras kommer hitta vackra, roliga och praktiska saker, till dig själv eller för att ge bort till någon du bryr dig om. Om jag vet att den som har tillverkat det jag köper finns i ett sammanhang där hon/han får skäligt betalt, där arbetsförhållandena är ok, där man tar hänsyn till människor, miljö och kultur, där det inte förekommer barnarbete och där man får möjlighet till långsiktiga handelsavtal så vet jag att jag är med och påverkar.

Varorna köps in från företag som är certifierade av IFAT eller från företag där Annas Affär i dialog med företaget fått tillförlitlig information om förutsättningarna för producenterna.


Miljöfrågor hänger ihop med fördelningsfrågor och därmed blir rättvis handel ännu viktigare. En del av våra varor produceras eller skördas på ett sådant sätt att den biologiska mångfalden kan få en större chans att klara sig. Människor som tydligare än oss i Norden drabbas av förändringar i miljön får möjlighet att försörja sig och ge sina barn utbildning, och därmed ökar utbildningsnivån vilket är bra för både människor och miljön.

Annas Affär vill ta så mycket miljöhänsyn som möjligt. Därför återanvänds så mycket som möjligt, sopor sorteras, transporter planeras och elen är grön.
 
Frågor? Hör gärna av er till Annas Affär: info@annasaffar.com